top of page

עידן ה״גורואיזם״ חולף

העידן החדש מבקש תודעת אחדות ללא היררכיה רוחנית.


אנחנו צריכים שיראו אותנו.

את הרגש שלנו.

את המסע שלנו מבפנים.


האמת היא שאנחנו אחדות.

שאנחנו לא נפרדים.


זהות אגוצנטרית רוחנית זה כן יכול להאיר נשמות ולעזור, ועם זאת כדי להגיע לתודעת אחדות גם זה בסופו יצטרך להתפרק.


הבנתי בתוכי בימים האחרונים שהפעם בגלגול הזה אני לא נכנס למשבצת של הגורו בעל הידע הגדול והמראה הרוחני.


אני כאן כדי לתת אהבה וריפוי.

אני כאן כדי להיות חשוף מולכם עם הפצעים שלי ואתם חשופים כלפי.


רק ככה נוכל לעזור אחד לשני לעבור את המסע הזה אל תוך האמת הפנימית שלנו שהיא אחדות ואהבה.


אנחנו פה מתוך אהבה.


התודעה מבקשת אחדות וחירות.

מבקשת שיראו אותה כפי שהיא.


לשקף לתודעה חירות, חופש, רוחניות, אבל ללא פילטר או אגו רוחני.


הדמות הרוחנית בעלת ״הסנטר״ החזק שלא מראה על חולשה ורגישות ויוצרת זהות של קדושה סביבה, לא מאפשרת באמת מקום של שקיפות, ריפוי ואחדות.


זה שוב נופל לצורה של הכת, שבה אנחנו יוצרים פילוג עם הרגשה פנימית של היררכיה רוחנית.


אני משאיל מתוכי את הזהות של הגורו והופך חשוף מולכם.


התיקון שלי הפעם הוא לא להעביר את הרוחניות תחת סמל או רעיון רוחני שיוצר קדושה סביבו.


התיקון שלי הוא לראות את האחר ואת הפגיעות שלו שמשקפת את הפגיעות שלי.


גם לא דרך אימוץ מראה רוחני או הצפה של הרבה מידע מטאפיזי.


שזה יגיע מתוך אחדות.

מתוך אהבה ותמיכה ללא מסכות.


זו הרוחניות שאנושות זקוקה לו.

אנחנו אותו האחד.

כולנו שווים וכולנו חלק מאותו המקור האלוהי בתוכנו.


אין שום גורו שאצלו נמצאת האמת.

אין שום ספר, רב או כומר שיכול להגיד לכם מה נכון עבורכם.


הם רק יכולים לעזור לנו לשקף שזה נמצא בתוכנו.


העידן שלנו זקוק לתמיכה רגשית ולא לעודף מידע או קדושה סביב רעיונות וסמלים.


כולנו חווים קשיים במסע הזה של מרחב וזמן.

כולנו זקוקים לתמיכה רוחנית שלא יוצרת תחושה של פער רוחני והיררכי או חוסר רגישות ופגיעות.


אנחנו זקוקים לתמיכה משותפת ורגישה.


שנראה את המסע אחד של השני.


החלטתי שאני מוותר על הזהות הגורואיסטית שיצרתי לעצמי בשנתיים האחרונות ומאפשר לכלי להפוך לצינור, להעביר את האור, הריפוי והמידע בצורה החשופה ביותר מבלי ליצור הפרדה ביני לבניכם.


לא עוד גלגול של קדושה תחת סמלים וקונספטים רוחניים.


לעזור לרפא, להאיר, לתמוך, מעבר למגדר, גזע, מין, דת. מבחינתי כולנו אחד והערוץ שלי פתוח לכולם כדי שנוכל לרפא אחד את השני מהסבל העמוק של ההירדמות האנושית, ונאפשר לעצמנו מציאות חדשה.


הדור שלנו עובר תיקון עמוק מהרוחניות שבה ״הגורו״, ״הרב הבכיר״, ״הכומר״ אומר לנו מה נכון עבורנו ואיך לחיות את החיים. זה לא שרבנים, גורוהים או כמרים צועדים בדרך שהיא לא נכונה. היא נכונה עבור המסע שלהם. זה חלק ממסע ההתפתחות של הנשמה בדרך שלה בחזרה למקור.


אבל יחד עם זאת, זו אחריות רוחנית שלנו למצוא את האמת הזו בתוכנו ולא לתלות את האמת הזו בביטוי חיצוני או ברעיון.


הדור שלנו מבקש תמיכה רוחנית ורגשית שהיא יחד אהבה ללא תנאי ושוויון.


לא תמיכה שנובעת ״מגורוהיזם״, ״מאסטר מנטלי״, ״משיח״,

אלה תמיכה שמגיעה מתוך אחדות ורגישות עם הוויה עצמה.


גם לא דרכי או דרך הפוסט הזה.

הפוסט הזה רק בא לנסות לשקף לך שאתה זה אני ואני זה אתה. ושנינו חלק של אותו המקור שמתקיים במקביל תחת היבטים וביטויים שונים של אותו האחד.


לכן התעוררות למקור מתעוררת בתוכנו כאשר האמת הפנימית הופכת לחוויה בתוך ההווה, באמצעות התבוננות פנימית, פגיעות אחד אל מול השני, שוויון, רגישות והעמקה אל תוך הליבה שכולנו מגיעים מתוכה.


לא כשאנחנו תועלים אותה על היבט חיצוני שהוא סביב קדושה חיצונית או רעיון.


היבטים החיצוניים כאן כדי לשקף לעצמנו שהבורא נמצא בתוכנו ולא בהיבט חיצוני, כי הביטוי החיצוני זה אותו המקור שמתבונן בעצמו.


שיקוף משותף של הבורא בתוכנו, לראות אחד את השני ולאפשר ריפוי.

תמיכה שמאפשרת לנו לזהות את האור בתוכנו.


מציאות חשופה בקו ישר, רגיש, ולא היררכי.


לעזור אחד לשני להגיע לליבה הפנימית שלנו כדי לדעת ולהרגיש בכל התאים שלנו את הבורא הפנימי לוחש לנו מה באמת נכון עבורנו.


דור שמתגבר על קונספטים של מגדר, מין, גזע, דת ומכיל מציאות פנימית חדשה של אחדות ואהבה ללא תנאי.