top of page

עידן ה״גורואיזם״ חולף

העידן החדש מבקש תודעת אחדות ללא היררכיה רוחנית.


אנחנו צריכים שיראו אותנו.

את הרגש שלנו.

את המסע שלנו מבפנים.


האמת היא שאנחנו אחדות.

שאנחנו לא נפרדים.


זהות אגוצנטרית רוחנית זה כן יכול להאיר נשמות ולעזור, ועם זאת כדי להגיע לתודעת אחדות גם זה בסופו יצטרך להתפרק.


הבנתי בתוכי בימים האחרונים שהפעם בגלגול הזה אני לא נכנס למשבצת של הגורו בעל הידע הגדול והמראה הרוחני.


אני כאן כדי לתת אהבה וריפוי.

אני כאן כדי להיות חשוף מולכם עם הפצעים שלי ואתם חשופים כלפי.


רק ככה נוכל לעזור אחד לשני לעבור את המסע הזה אל תוך האמת הפנימית שלנו שהיא אחדות ואהבה.


אנחנו פה מתוך אהבה.


התודעה מבקשת אחדות וחירות.

מבקשת שיראו אותה כפי שהיא.


לשקף לתודעה חירות, חופש, רוחניות, אבל ללא פילטר או אגו רוחני.


הדמות הרוחנית בעלת ״הסנטר״ החזק שלא מראה על חולשה ורגישות ויוצרת זהות של קדושה סביבה, לא מאפשרת באמת מקום של שקיפות, ריפוי ואחדות.


זה שוב נופל לצורה של הכת, שבה אנחנו יוצרים פילוג עם הרגשה פנימית של היררכיה רוחנית.


אני משאיל מתוכי את הזהות של הגורו והופך חשוף מולכם.


התיקון שלי הפעם הוא לא להעביר את הרוחניות תחת סמל או רעיון רוחני שיוצר קדושה סביבו.


התיקון שלי הוא לראות את האחר ואת הפגיעות שלו שמשקפת את הפגיעות שלי.


גם לא דרך אימוץ מראה רוחני או הצפה של הרבה מידע מטאפיזי.


שזה יגיע מתוך אחדות.

מתוך אהבה ותמיכה ללא מסכות.


זו הרוחניות שאנושות זקוקה לו.

אנחנו אותו האחד.

כולנו שווים וכולנו חלק מאותו המקור האלוהי בתוכנו.


אין שום גורו שאצלו נמצאת האמת.

אין שום ספר, רב או כומר שיכול להגיד לכם מה נכון עבורכם.


הם רק יכולים לעזור לנו לשקף שזה נמצא בתוכנו.


העידן שלנו זקוק לתמיכה רגשית ולא לעודף מידע או קדושה סביב רעיונות וסמלים.


כולנו חווים קשיים במסע הזה של מרחב וזמן.

כולנו זקוקים לתמיכה רוחנית שלא יוצרת תחושה של פער רוחני והיררכי או חוסר רגישות ופגיעות.


אנחנו זקוקים לתמיכה משותפת ורגישה.


שנראה את המסע אחד של השני.


החלטתי שאני מוותר על הזהות הגורואיסטית שיצרתי לעצמי בשנתיים האחרונות ומאפשר לכלי להפוך לצינור, להעביר את האור, הריפוי והמידע בצורה החשופה ביותר מבלי ליצור הפרדה ביני לבניכם.


לא עוד גלגול של קדושה תחת סמלים וקונספטים רוחניים.


לעזור לרפא, להאיר, לתמוך, מעבר למגדר, גזע, מין, דת. מבחינתי כולנו אחד והערוץ שלי פתוח לכולם כדי שנוכל לרפא אחד את השני מהסבל העמוק של ההירדמות האנושית, ונאפשר לעצמנו מציאות חדשה.


הדור שלנו עובר תיקון עמוק מהרוחניות שבה ״הגורו״, ״הרב הבכיר״, ״הכומר״ אומר לנו מה נכון עבורנו ואיך לחיות את החיים. זה לא שרבנים, גורוהים או כמרים צועדים בדרך שהיא לא נכונה. היא נכונה עבור המסע שלהם. זה חלק ממסע ההתפתחות של הנשמה בדרך שלה בחזרה למקור.


אבל יחד עם זאת, זו אחריות רוחנית שלנו למצוא את האמת הזו בתוכנו ולא לתלות את האמת הזו בביטוי חיצוני או ברעיון.


הדור שלנו מבקש תמיכה רוחנית ורגשית שהיא יחד אהבה ללא תנאי ושוויון.


לא תמיכה שנובעת ״מגורוהיזם״, ״מאסטר מנטלי״, ״משיח״,

אלה תמיכה שמגיעה מתוך אחדות ורגישות עם הוויה עצמה.


גם לא דרכי או דרך הפוסט הזה.

הפוסט הזה רק בא לנסות לשקף לך שאתה זה אני ואני זה אתה. ושנינו חלק של אותו המקור שמתקיים במקביל תחת היבטים וביטויים שונים של אותו האחד.


לכן התעוררות למקור מתעוררת בתוכנו כאשר האמת הפנימית הופכת לחוויה בתוך ההווה, באמצעות התבוננות פנימית, פגיעות אחד אל מול השני, שוויון, רגישות והעמקה אל תוך הליבה שכולנו מגיעים מתוכה.


לא כשאנחנו תועלים אותה על היבט חיצוני שהוא סביב קדושה חיצונית או רעיון.


היבטים החיצוניים כאן כדי לשקף לעצמנו שהבורא נמצא בתוכנו ולא בהיבט חיצוני, כי הביטוי החיצוני זה אותו המקור שמתבונן בעצמו.


שיקוף משותף של הבורא בתוכנו, לראות אחד את השני ולאפשר ריפוי.

תמיכה שמאפשרת לנו לזהות את האור בתוכנו.


מציאות חשופה בקו ישר, רגיש, ולא היררכי.


לעזור אחד לשני להגיע לליבה הפנימית שלנו כדי לדעת ולהרגיש בכל התאים שלנו את הבורא הפנימי לוחש לנו מה באמת נכון עבורנו.


דור שמתגבר על קונספטים של מגדר, מין, גזע, דת ומכיל מציאות פנימית חדשה של אחדות ואהבה ללא תנאי.


מציאות שבה אנו רואים אחד את השניה ברגישות ומשקפים לעצמנו את הפשטות והאחדות של הדבר עצמו.

מתחברים מחדש יחד לליבה השוכנת בתוכנו מתחת לכל המטאפורות של האגו הגשמי והרוחני כאחד.


חיבור פנימי שמכיל בתוכו שלמות וקבלה רדיקלית ללא אחיזה, בדת, כת, קוד לבוש, גורו, ספרים, מאסטר מנטלי, או כל אקט חיצוני שמשקף לך שהגאולה נמצאת בתוכו ולא בהיותך עצמך.


הם יכולים רק להווה לך כלי עזר בדרך הרוחנית שלך.

הם כלים שדרכם תוכל ללמוד להתחבר לעצמך,

אבל הם לא הדבר עצמו.


אם תסיק שזה הדבר עצמו, תיצור בתודעתך קדושה סביב רעיון רוחני, דואלי ולא תאפשר לחוויה של הדבר עצמו לנוע ולהתגלם בהוויה עצמה ברגע הזה.


הדבר עצמו הוא המקור של האחדות שמבין שאלוהים זה הכל ולא רק חלק.


כי מתי שהמקור מתגלם ברגע הזה, הוא מעבר לכל דת, כת, רעיון, קונספט, דואליות או נכון ולא נכון. זה פשוט הדבר עצמו שחווה את עצמו. אלוהים שמתעורר לכך שהוא אלוהים. האלוהים הזה שהוא התגלמות של מימדים, רבדים, היבטים וצורות שונות שכולם הם אותו המקור שמתבונן בעצמו.


אחדות וקבלה פנימית שהיא לא תלויה בהשתקפות חיצונית של קדושה סביבה, זה כן יתן לך כלים להתחבר פנימה, אבל זה רק הכלי ולא המטרה. כי ההשתקפות הזו היא גם אתה ואתה לומד לסמוך על הבורא ששוכן בפנים שהוא חלק מאותו המקור שהוא חוצה גבולות, קונספטים או דואליות.


לתמוך אחד בשני להביט פנימה ולחבק את הפחדים והרגשות הדחוסים שעולים לנו בעצמנו ובקולקטיב.


לשקף אחד לשני את האור שנמצא בכל דבר ובכולם.

לשקף את האמת הפנימית של תודעת האחדות והחיבור למקור שממנו כולנו הגענו.


אותו מקור שהוא מעבר לדת, כת או כל ארגון רוחני מגדרי או קונספטואלי.


אותו המקור שהוא הרבה מעבר לקונספט הרוחני ״אלוהים של מישהו״.


אותו המקור שזורם דרכנו ועובר דרכנו כל הזמן ובכל דבר.


אותו המקור שהוא מעבר לתחושת נפרדות, אגו, זהות או פרסונה.


המקור הזה הוא הרבה יותר גדול מהקוסמוס, הרבה יותר גדול מאלוהים, הרבה יותר גדול מכל דבר, כי המקור הזה הוא הדבר עצמו. המקור הזה מכיל את כל המכלול של הכל.


אנחנו מתבוננים בו ממש עכשיו בכל רגע ובכל מרחב וזמן שאי פעם היה או יהיה.


כל הרבדים, כל המימדים, כל הנשמות, כל האלוהים, כל האנשים של כל הגלגולים, קיימים עכשיו ברגע הזה. ההוויה הזו שהיא בעצם הבורא בכבודו ובעצמו מתבונן בעצמו היותו. ויש לנו את האפשרות והבחירה בכל רגע להיכנס פנימה ולפתוח עצמנו רבדים ומימדים חדשים של חיבור למקור.


והמקור הזה צריך לשקף לעצמו אחדות, אהבה ללא תנאי, שוויון, רגישות ופגיעות.


רוחניות אמיתית מחברת את כולנו.

מזכירה לנו שכולנו אחד.

 

אני מזמין אתכם להצטרף לתוכנית העומק שלי,

ללמוד עוד על השיטות שלי,

להצטרף לעמוד האינסטגרם שלי,

לצפות בערוץ היוטיוב שלי,

ולצפות בערוץ הטיק-טוק שלי.294 צפיות

Comments


bottom of page