top of page
לוגו חדש רקע שקוף_edited.png

מפגש עם אלוהים

בית ספר דיגיטלי: מפגש עם אלוהים, חיבור כל המיסטיקות המוכרות לכדי חיבור ישיר ובנה למקור והאלוהות שזורמת דרכנו.

הרשמה

 בית ספר דיגיטלי: מפגש עם אלוהים

*יש אפשרות לעד 6 תשלומים ללא ריבית*

אין זיכויים מרגע ההרשמה.

במחיר2222₪

סילבוס הבית ספר 

שיעור מס 1:  הינדואיזם.

הרצאה: (הינדואיזם) סודות האינדואיזם, תורת הסוד של הוודות: הבנה של המיסטיקה + פרקטיקות של ההינדו.


סשן: מדיטציה הינדואיסטית לחיבור למקור.

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (4).png

שיעור מס 2:  הינדואיזם 2.

הרצאה: (הינדואיזם) סודות האינדואיזם, תורת הסוד של הוודות: על היוגות השונות והדרל להתחבר לאלוהות דרך ההינדואיזם.


סשן: נשימה לחיבור למקור.

שעתיים שיעור.

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (5).png

שיעור מס 3:  בודהיזם

הרצאה: (בודהיזם) העמקה במקור של בבודהיזם. התורה של הבודה והדרך שלו להשתחרר מסבל.

 


סשן רגרסיה + מדיטציה על דרך הבודהיזם.

שעתיים שיעור.

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (5).png

שיעור מס 4:  קבלה, יהדות.

הרצאה: (יהדות קבלה) העמקה במיסטיקה של היהדות, עץ החיים, ספירות, 4 עולמות, רמות זהות, ספר הזוהר סודות הקבלה ומהותה.

 


מדיטציה קבלית.

שעתיים שיעור.

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (1).png

שיעור מס 5:  קבלה, יהדות.

המשך ההעמקה על היהדות ותורת הסוד.


סשן מדיטציה. קבלית לחיבור למקור:

שעתיים שיעור.

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (6).png

שיעור מס 6:  המיסטיקה של הנצרות

הרצאה: (נצרות) המיסטיקה של הנצרות והבנת המהות של הנצרות לעומק, מיסיטיקה של ישו, פרקטיקות וכו.


סשן נשימה מעגלית + מדיטציה לחיבור למקור.

שעתיים שיעור.

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (3).png

שיעור מס 7:  המיסטיקה של הסופיזם

הרצאה: (סופיזם) הקשר בין סופיזם לשאר המסורות, איך אנרגיית המקור פועלת, איך מתחברים לאינסוף של המקור.


סשן נשימה רגרסיה + מדיטציה סופיסטית לחיבור למקור.

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (2).png

מפגש מס 8:  מיזוג כל המסורות לחוויה של הלב

הרצאה והסבר: מיזוג כל המסורות והבנת מי הוא אלוהים ומזה המקור בתוכנו.


מדיטציה לחיבור למקור.

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (8).png

מידע זה לא מגיע כדי להמהיר אותנו לאג׳נדה מסוימת או דרך מסוימת. אלא, בא לפתוח את כל הגישות והמיסטיקות השונות על מנת להבין את המקור ואת האלוהות. 

צילום מסך 2023-06-27 ב-13.33.39.png

הרצאות מרתקות ויוצאת דופן לחיבור למקור והבנה של מקור האלוהות דרך המיסטיקות ותורת הסוד של ההינדואיזם, בוהיזם, סופיזם, נצרות ויהדות.

מה עוברים בתהליך?

תוכן אזוטרי, מטאפיסיקה, פרקטיקות לשחרור רגשי, טכינוקות של מדיטציה, סשנים

 ומיומנויות בסיס עבור ריפוי, חיבור למקור והרחבת התודעה

פרקטיקות

בית ספר דיגיטלי מלא: מפגש עם אלוהים.

מה כלול?

בית ספר דיגיטלי שנפתח ברגע ההרשמה.

איפה?

הרשמה

בית ספר דיגיטלי: מפגש עם אלוהים

*יש אפשרות לעד 6 תשלומים ללא ריבית*

במחיר 2222

המלצות

bottom of page