top of page
לוגו חדש רקע שקוף_edited.png

תהליך עומק ייחודי של 8 מפגשים בזום + בית ספר דיגיטלי מלא

תהליך של טרנספורמציה רוחנית, מנטלית ורגשית,

תהליך עומק לגילוי עצמי, ניקוי קארמטי מתקופה זו, אורח חיים רוחני, תקשור, הרחבת התודעה, ריפוי רגשות ופתיחת מעברי אנרגיה בגוף ובתודעה

הרשמה

תהליך עומק של 8 מפגשים במיוחד לתקופה זו + בית ספר דיגיטלי

תחילת תהליך החל מיום שני: 25.12

בשעות 20:00-23:00

בכל ימי שני במשך 8 שבועות

*יש אפשרות לעד 6 תשלומים ללא ריבית*

במקום

3960₪

במחיר מיוחד לתקופה

1,950₪

סילבוס התהליך של ה8 מפגשים

מפגש מס 1: מוות ולידה מחדש, מוות מודע, שחרור חרדה קיומית

הרצאה והסבר: על מוות, פחד קיומי ולידה חדש.


שאלות תשובות: 


סשן של מוות מודע: סשן רגרסיה רגשית עבור כניסה למצב תודעה אלטרנטיבי במסע משנה חיים של מוות ולידה מחדש.

יום שני ערב: 25.12 בשעות 20:00-23:00

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (21).png

מפגש מס 2:  התמרה רגשית של שנאת חינם, ביקורת וכעס, לקבלה, ריפוי, אהבה וחמלה.

הרצאה והסבר: על ניקוי רגשות דחוסים, ריפוי וחיבור למקור בחזרה.


שאלות תשובות:


סשן רגרסיה מלא + מדיטציה: נשימה מעגלית ושחרור רגשות דחוסים, המרה של רגשות לקבלה, אהבה וחמלה עצמית.

יום שני ערב: 1.1 בשעות 20:00-23:00

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (22).png

מפגש מס 3:  התמרה רגשית של עצב, תסכול וכאב להבנת המהות, משמעות, התפתחות, והבנת הנשמה.

הרצאה והסבר: על שערים בתודעה דרך עצב וכאב, ועל משמעות החיים והנשמה.


שאלות תשובות:


סשן רגרסיה נשימה מעגלית + מדיטציה: כניסה למצב טראנס עבור שחרור רגשות של עצב וכאב, חזרה למקור הפנימי ולמשמעות החיים.

יום שני ערב: 8.1 בשעות 20:00-23:00

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (22).png

מפגש מס 4:  עבודת שיקופים: צלילה פנימה אל תוך החוויה הפנימית עבור ניקוי קארמטי ותיקון חוזים נשמתיים.

הרצאה והסבר: על סוד ההשתקפות, זיהוי עבודה רגשית בתוך

החיים שלנו, הבנה מקיפה על ניקוי קארמטי ופתירת חוזים


שאלות ותשובות

סשן רגרסיה של נשימה מעגלית+ מדיטציה: שחרור רגשות, סליחה פנימית, קבלה של המציאות הפנימית וניקוי קארמטי אל מול החוזים שלנו בחיים.

יום שני ערב: 15.1 בשעות 20:00-23:00

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (23).png

מפגש מס 5:  מודל המנורה: איך לעבוד עם כאב פיזי, רוחני ורגשי בצורה פרקטית על מנת לשחרר אותו מהשורש.

הרצאה והסבר על המודל: איך לשחרר כל כאב פיזי רגשי ורוחני על ידי מודעות, חקירה ונשימה.


שאלות תשובות:


סשן נשימה רגרסיה מלא: עבודה רגשית דרך כאב וילד פנימי.

יום שני ערב: 22.1 בשעות 20:00-23:00

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (24).png

מפגש מס 6:  מיניות מקודשת

הרצאה: מערכת יחסים שלנו אל מול המיניות.

שאלות תשובות:


סשן נשימה רגרסיה מלא: שחרור רגשות + מדיטציה.

יום שני ערב: 29.1 בשעות 20:00-23:00

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (29).png

מפגש מס 7:  מסע אסטרלי

הרצאה: על כל שכבות הגופים שלנו ועל הרובד האסטרלי

שאלות תשובות:


סשן מסע אסטרלי: 

יום שני ערב: 5.2 בשעות 20:00-23:00

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (28).png

מפגש מס 8:  חזון חדש

נבנה ביחד את החזון החדש בתוכנו ועבור כל הקולקטיב


שאלות תשובות:


סשן נשימה רגרסיה מלא: שחרור רגשות + מדיטציה לחזון החדש

יום שני ערב: 12.2 בשעות 20:00-23:00

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (25).png

בנוסף למפגשים אתם מקבלים בית ספר דיגיטלי מלא של תרגול יומיומי. תהליך הדרגתי של למידה ותרגול, עבור ריפוי, גילוי עצמי, שחרור רגשות, מדיטציה, הרחבת התודעה, העלאת התדר הרגשי ושימוש מודע בטכנולוגיה האנושית.

צילום מסך 2023-06-27 ב-13.33.39.png

תהליך התפתחות רוחנית וריפוי רגשי דרך תרגול, סשנים, פרקטיקות ולמידה עצמאית. מרגע ההרשמה אתם מקבלים גישה לבית הספר הדיגיטלי , הכולל 8 שבועות עבודה שמשלבים תרגול פרוטוקולים וסשנים של ריפוי, למידה מטאפיסית ועוד

מה עוברים בתהליך?

תוכן אזוטרי, מטאפיסיקה, פרקטיקות לשחרור רגשי, טכינוקות של מדיטציה, סשנים

 ומיומנויות בסיס עבור ריפוי והרחבת התודעה

פרקטיקות

8 מפגשים בזום של פרוטוקולים, סשנים, מדיטציה ושחרור + בית הספר הדיגיטלי המלא של דור

בזום + למידה עצמאית מהבית

מה כלול?

איפה?

סילבוס של הבית ספר הדיגיטלי

שבוע 1: שורשים לאורך חיים רוחני

- בניית מקדש רוחני

- טיהור אנרגטי

- הסבר על פרוטוקול בוקר

- המטרה של רגש

- הרצאה: איך לפתוח את הבוקר

- הסבר: על נשימת סרפעת

- הסבר: על נשימה מלאה

- הסבר: על נשימה 4:5

- הסבר: על נשימה 4:4

- פרוטוקול בוקר: סשן פראניאמה מלא שבוע1

- פרוטוקול בוקר: מדיטציית בוקר שבוע 1

- פרוטוקול בוקר: לצלול אל תוך הווית הקיום שבוע 1

- הרצאה: על יסודות

- הסרט: בדרך להארה

- הרצאה: עקרונות חשובים בעבודה רוחנית

סך הכל: 7 שעות לימוד ותרגול

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (2).png

שבוע 2: על דפוסים, מצבי טראנס

 

- הקדמה שבוע 2

- על סוגי דפוסים

- רגש, מיינד ולב

- רווחים בין מחשבות

- קיבעונות ואיזון כימי

- תזונה יוגית

- חמלה עצמית

- פרוטוקול בוקר: סשן פראניאמה מלא שבוע 2

- פרוטוקול בוקר: מדיטציית בוקר שבוע 2

- הסבר: על נשימה 4:4:4

- הסבר: על נשימה 4:7:8

- הסבר: על נשימת קופסא

- הסבר: על נשימת טיהור

סך הכל: 3.5 שעות לימוד ותרגול

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (3).png

שבוע 3: מודל התפתחות התודעה האנושית

- מודל התפתחות התודעה פרק 1

- מודל התפתחות התודעה פרק 2

- מודל התפתחות התודעה פרק 3

- מודל התפתחות התודעה פרק 4

- מודל התפתחות התודעה פרק 5

- מודל התפתחות התודעה פרק 6

- מודל התפתחות התודעה פרק 7

- מודל התפתחות התודעה פרק 8

- הסבר: על נשימות ווים הוף

- הסבר: על נשימה יוגית

- הסבר: על נשימות אנרגיה

- פרוטוקול בוקר: סשן פראניאמה מלא שבוע 3

- פרוטוקול בוקר: מדיטציית בוקר שבוע 3

- פרוטוקול בוקר: פתיחת מרידיאנים

סך הכל: 3.5 שעות לימוד ותרגול

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (11).png

שבוע 4: מודל התדרים

- מודל התדרים הרצאה מלאה

- מודל התדרים: מבוא

- מודל התדרים פרק 1

- מודל התדרים פרק 2

- מודל התדרים פרק 3

- מודל התדרים פרק 4

- מודל התדרים פרק 5

- מודל התדרים פרק 6

- מודל התדרים פרק 7

- הסבר: על נאדי סודנה

- פרוטוקול בוקר: סשן פראניאמה מלא שבוע 4

- פרוטוקול בוקר: פתיחת מרידיאנים 2

סך הכל: 3.5 שעות לימוד ותרגול

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (12).png

שבוע 5: נשמות, גלגולים, סייקלים של התודעה

- הרצאה על עולם הנשמות

- הפחד ממוות

- על מוות מודע

- הרצאה על הסייקלים של התודעה

- איך לדעת מתי חוזים נשמתיים נגמרים

- איך לדעת מתי חוזים נשמתיים נגמרים חלק 2

- על חלומות, חלימה צלולה, מסעות אסטרליים

- על פירוש חלומות, עץ נשמתי ונפטרים

- החוזים נשמתיים והגשמה עצמית

- פרוטוקול בוקר: סשן פראניאמה מתקדם 1

- פרוטוקול בוקר: סשן נשימה מעגלית להחזרת המהות הנשמתית

- פרוטוקול בוקר: מסע אסטרלי

- פרוטוקול בוקר: מדיטציה על צ׳אקרת הבסיס

סך הכל: 5.5 שעות לימוד ותרגול

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (4).png

שבוע 6: מפת צ׳אקרות

- הרצאה על הצ׳אקרות ומרכזי אנרגיה בתודעה ובגוף

- פרוטוקול בוקר: סשן פראניאמה מתקדם 2

- פרוטוקול בוקר: סשן נשימה שמאנית

סך הכל: 2 שעות לימוד ותרגול

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (6).png

שבוע 7: יסודות הקבלה

- הרצאה על קבלה

- סשן פראניאמה מתקדם 3

- שטיפה אנרגטית לפני שינה

- נשימה שמאנית סשן 3

- סשן נשימה עם מדיטציה

סך הכל: 3 שעות לימוד ותרגול

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (26).png

שבוע 8: תקשור וטכניקת מדיטציה עמוקה

- לתקשר עם היקום - עולם המספרים

- לתקשר עם היקום - גוף

- פתיחת הלב בדרך ליעוד הנשמתי

- כניסה למצב תטא דרך טכניקות של מדיטציה

- פרוטוקול בוקר: סשן פראניאמה - עבודה עם האף

- פרוטוקול בוקר: סשן פראניאמה ארוך

- פרוטוקול בוקר: סשן נשימה שמאנית 2

- סשן פראניאמה ערב

סך הכל: 3 שעות לימוד ותרגול

תהליך הליווי הסומטי של בית המימד הפנימי (16).png

הרשמה

תהליך עומק של 8 מפגשים במיוחד לתקופה זו + בית ספר דיגיטלי

תחילת תהליך החל מיום שני: 25.12

בשעות 20:00-23:00

בכל ימי שני במשך 8 שבועות

*יש אפשרות לעד 6 תשלומים ללא ריבית*

במקום

3960₪

במחיר מיוחד לתקופה

1,950₪

qrcode_84613010_26ede4d6a26e7e948933f7e1e2acba6f.png
bottom of page